Author Topic: migotanie na Maku  (Read 640 times)

Offline troll

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
    • View Profile
migotanie na Maku
« on: July 31, 2012, 11:00:25 PM »
Na Maku mapa podczas przesuwania migocze, tak jak gdyby nie było podwójnego buforowania