Author Topic: Nowe grafiki i poprawki  (Read 1283 times)

Offline troll

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
    • View Profile
Nowe grafiki i poprawki
« on: June 01, 2014, 01:02:26 AM »
Wprowadziłem nowe grafiki wojownika i miecznika.

Poza tym
* zmniejszyłem koszt dróg w trudnym terenie
* lutnik nie musi się uczyć przed rozpoczęciem pracy
* płatnerz i łuczarz mogą wytwarzać zaawansowaną broń już na poziomie 5 a nie 6