Author Topic: Bilans produkcji i zużycia jedzenia nie uwzględnia hodowli koni  (Read 1122 times)

Offline hydro

  • developer
  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 496
    • View Profile
Wystąpiła u mnie taka sytuacja:

Hodowca koni "przerabia" w zagrodzie dwa jedzenia na jednego konia.
Jedzenie zużywane na produkcję koni w ogóle nie jest widoczne w bilansie produkcji zasobów.

Pokazuje to (screen25): każdy z rolników pozyskuje 10 jedzeń, myśliwy pozyskuje 3. Razem 33.
A w bilansie produkcji zasobów widoczne jest tylko pozyskiwanie 31 jedzeń (tak jakby te 2 jedzenia na konie były odliczone "w tle").

I tak samo zużywanie jedzenia jest pokazywane na poziomie -20. To jest zużycie tylko przez mieszkańców (10mieszkańców*2 jedzenia), bez uwzględnienia zużycia na hodowlę koni.