Author Topic: grafiki mieszkańców  (Read 1119 times)

Offline troll

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
    • View Profile
grafiki mieszkańców
« on: July 29, 2012, 10:45:58 PM »
Dodałem tragarza
Zmodyfikowałem osadnika i robotnika